2018: de Balans

Het is alweer halverwege januari, maar ik heb nog niet eerder tijd gehad om uitgebreid op 2018 te kunnen terugkijken. Toch wil ik dat vandaag nog eens doen. Ik heb in mijn jaaroverzicht en de verschillende blogs per maand alle belangrijke gebeurtenissen wel benoemd. Vandaag wil ik bewust stilstaan bij alle coping mechanismen en mijn stemming gedurende het jaar. Dit ook in opmaat naar 2019 waarin ik dit zonder therapeute volledig onder controle zien te houden.

Ik heb dagelijks mijn stemming (welk cijfer geef ik dat over deze dag), mijn slechte coping mechanismen (Sexting, Calimero, dreigen met zelfmoord of andere negatieve uitingen (m.n online)), telefoongedrag en specifiek gedrag m.b.t. stemming (bevestiging vragen, blij kunnen zijn voor de ander, bevestiging vragen, kritiek/opmerkingen niet te veel op mijzelf betrekken, omgaan met teleustelling en op een gezonde manier om hulp kunnen vragen) bijgehouden. In deze blog geef ik door middel van cijfers en grafieken aan in welke mate er progressie is geweest en hoe het hiermee gedurende het jaar 2018 is gegaan.

Stemming

Hierboven is de grafiek te zien van hoe mijn stemming is geweest gedurende het jaar. Hierbij valt op dat er gedurende het hele jaar best wat moeilijke momenten zijn geweest. Het totale gemiddelde was een 5.8. De beste maand was de maand november en de slechtste maand de maand mei. Het gemiddelde is gedurende het jaar wel iets opgelopen, maar over het algemeen voelde het ook wel zo moeilijk als de cijfers aangeven. Wel is het net voldoende en dat is wat ik mee kan nemen.

Hoe ging ik met mijn stemming om?

Op mijn stemming heb ik niet altijd invloed. Dat ik een slechte dag heb moet ik accepteren. Het gaat mij er dus ook veel meer om hoe ik met een slechte stemming, een slechte dag omga. Daarom zoom ik daar ook nog meer op in. In de grafiek hieronder is op basis van de maandgemiddeldes daarbij aangegeven hoe het is gegaan met mijn stemming en in hoeverre ik bevestiging heb gevraagd. Vanaf mei ben ik daarnaast ook begonnen met het bijhouden in hoeverre ik goed omga met teleurstelling, ik blij ben voor de ander, ik dingen niet te veel op mijzelf betrek en ik op een gezonde manier om hulp heb gevraagd. Voor al deze dingen gaf ik mijzelf iedere dag een cijfer en op basis van de maandgemiddeldes is daarbij het verloop gedurende het jaar te zien. Ik ga daar hieronder per soort gedraging verder op in.

Bevestiging vragen

Ik heb gedurende het hele jaar bijgehouden in hoeverre ik mijzelf om bevestiging heb gevraagd. Dit kreeg gemiddeld het cijfer 5.3. Een onvoldoende dus. De beste maand was wederom (november) en de minste maand de maand juni. Ik meette dit onder meer aan de mate dat ik bevestiging zocht via telefoon, social media, vragen als “of niet” of andere mogelijke manieren van bevestiging. Ik wil dit gedrag voorkomen, omdat ik gewoon wil vertrouwen op mijzelf en niet daarvoor onnodig om bevestiging wil vragen. Je ziet hierin dat dit eind van het jaar ruime 6-en zijn geworden en daarom hoop ik dat ik deze lijn kan doorzetten. Hieronder de grafiek van het gehele jaar.

Omgaan met teleurstelling

Voor mij is dit een belangrijke indicator in hoeverre ik zonder therapie kan. In hoeverre kan ik tegenslagen opvangen en omgaan met teleurstelling? Afwijzingen zijn triggerend, maar kan ik deze soms toch opvangen? Ik ben dit pas bij gaan houden sinds mei. Gemideld gaf ik mijzelf sindsdien een 5.7. Ik was in november het beste om tegenslagen op te vangen en in juni bakte ik hier niets van omdat ik toen mijzelf er gemiddeld een 4.5 op gaf. Hieronder is de volledige grafiek te zien van alle dagen van omgaan met teleurstelling. Het valt hierbij op dat ik iedere maand nog wel slechte dagen er tussen heb zit. De focus zal dus zijn om dit in 2019 nog verder terug te dringen.

Blij zijn voor de ander

Ik probeerde ook te kijken in hoeverre het mij lukte om blij te zijn voor de ander. Dat hangt deels ook samen met de mate dat ik dingen op mijzelf betrok, maar bovenal vooral gewoon dat ik goed nieuws van de ander daadwerkelijk kon gunnen aan de ander. Het ging hierbij vooral om mijn reactie en uiting, hetgeen waar ik controle over heb. Ik gaf mijzelf hier gemiddeld over het gehele jaar een 5.7. Ik kon in november het meest blij zijn voor de ander en in mei het minste. Verder fluctueert het gedurende het gehele jaar veel, maar lukt het aan het einde van het jaar zeker meer dan in de zomermaanden. Er was dus minder sprake van een winterdip, maar juist van progressie.

Dingen niet op mijzelf betrekken

Belangrijk gedrag waar ik op probeer te letten is dingen niet te veel op mijzelf te betrekken. Dit betreft dan zowel goed nieuws van de ander (soort Calimero gedrag, waar ik later ook op terugkom), maar ook juist een globale opmerking of dingen in het algemeen. Dat ik dat dus niet allemaal op mijzelf betrek. Ik heb hier mijzelf ook sinds 14 mei een cijfer voor gegeven. Dit resulteerde in gemiddeld een 5.6. Ik was in september het meest in staat om dingen niet op mijzelf te betrekken met een 6.2 en in juni was dit het lastigste. Bijvoorbeeld omdat anderen een relatie kregen en ik dat gelijk vertaalde naar verdriet voor mijzelf. In ieder geval is hieronder de grafiek van het gehele jaar te zien, waarbij opvalt dat dit gedurende het jaar ook steeds beter is gegaan.

Normaal hulp vragen

Het laatste van mijn coping wat ik sinds mei een cijfer heb gegeven is denk ik de belangrijkste. Namelijk in hoeverre ik in staat was geweest om normaal om hulp te vragen. In hoeverre ik bij triggers, moeilijke momenten, tegenvallers of dingen die niet lukken in staat was om iemand te bellen. In hoeverre ik vond het niet alleen te hoeven te doen, maar om hulp kon vragen. Op dagen dat dit niet nodig was gaf ik mijzelf het gemiddelde, maar op bijna alle dagen kom ik wel iets tegen waarin ik aan kon geven of ik op een normale of niet normale manier om hulp had gevraagd. Ik was hier in december het beste in geweest met een 6.4 en in mei kon ik mij hier maar een 4.7 voor geven. Over het hele jaar lag het gemiddelde op een 5.9. Daar ben ik al best trots op, maar wil ik volgend jaar zelfs boven een 6.0 van maken.

Telefoongedrag

Een andere belangrijke graadmeter en gedrag dat ik mij had voorgenomen was om minder op mijn  telefoon te zitten. Ik had daarom twee apps op mijn telefoon staan: Care en Quality Time. Beide apps meten het aantal ontgrendelingen en aantal minuten. Twee apps, omdat de ene vaak even niet werkte. Bovendien was het vaak zo dat het aantal ontgrendelingen bij QualityTime vaak veel hoger uitviel, bv ook als ik het aanraakte om te openen om te zien hoe laat het was, maar zonder dat ik de telefoon daadwerkelijk opende. Hieronder zijn de grafiek weergegeven van hoe dit het jaar doorging. Ik heb nog veel te winnen. Maar september 2018 was al een aardig voorbeeld, al kan het nog wel minder dan 3 uur per dag gemiddeld. Hieronder de eerste grafiek op basis van maandgemiddeldes en daaronder de dagelijkse grafiek hiervan.

Binaire factoren: Wel of niet gedaan

Van een viertal gedragingen heb ik nog aangegeven of ik dit dagelijks vertoonde of niet. Dit waren negatieve uitingen, dreigen met zelfmoord, Calimero-gedrag en Sexting/nudes. Hier al de grafiek per gedraging op basis van de maand gemiddeldes.

Negatieve uitingen

Dit betreft het gedrag waar ik vaak in terugviel. Dit was vaak een negatief appje, negatief bericht op twitter, op instagram/facebook of een achterlijk negatieve opmerking over mijzelf in het echt. Ik heb dit dagelijks ook onderscheid in welk kanaal ik hiervoor gebruikte en dit was het vaakst via whatsapp en twitter. Ik gaf het een 1 indien in een krul kon geven en mijzelf niet negatief had geuit. Ik gaf mijzelf een 0.5 indien het twijfelachtig was en een 0 indien het veruit te negatief was. Het is ook wat ik nu bij houd in mijn streaks en waar ik echt heel erg aan probeer te werken. Ik heb hier ook het meeste gesprekken over gevoerd. Er waren maar liefst 153 dagen waarin ik dit gedrag vertoonde. September was daarin de beste maand. Ik hoop dat ik in 2019 dit gedrag ver terug kan brengen. Hieronder de grafiek per dag gedurende het jaar. De dichtheid in de grafiek laat duidelijke progressie zien in het tweede deel van het jaar, dat zet ik graag door in 2019.

Dreigen met zelfmood

Dagelijks hield ik ook bij in hoeverre ik tegen iemand of online uitingen deed van “Ik moet dood”, “IK verdien geen leven” of iets in die trant. Ik schreef hier al eerder een blog over. Helaas kwam het gedrag dus wel regelmatig voor. Op 86 dagen dreigde ik met zelfmoord. Ik wil dit ook ver terugbrengen in 2019 en ga daar echt alles voor doen. Ik gaf 6 keer een 0.5 als ik hier wel licht aan refereerde, maar verder was ik hierin best streng. Ik blijf dit, maar hoop dat ik nooit meer enkele toespelingen hiertoe maak. Zowel niet online als in het echt. Geen onderwerp om mee te spotten. Serieuze gesprekken over gedachtes hieraan tellen uiteraard niet mee. In de grafiek is de dichtheid opnieuw te zien van in hoeverre ik mij hier schuldig aan maakte. 0 is dus de gedraging, 1 is dat ik mij hier niet schuldig aan maakte. Mei was hierin de slechtste maand, september de beste.

Calimero-gedrag

Dit is het gedrag in welke mate ik onverschillig deed. Ik schreef hier ook al een blog over. In de mate dat jaloezie, op mijzelf betrekken en vanaf mij afbijten samen kwam. Dit is het gedag dat ik ook echt verder probeer te voorkoemn. Dit lukte helaas niet op 126 dagen. Ik wil dit ook veel verder terugbrengen. OP 18 dagen was het twijfelachtig (waarde 0.5), op 221 dagen lukte het gelukkig wel.  Daarom kreeg deze dag de waarde van 0,76 voor deze dag. Hieronder is in de grafiek de spreiding te zien per dag dat ik Calimero-gedrag vertoonde. In april vertoonde ik dit gedrag het meest vaak.

Sexting / Nudes

Het laatste gedrag waar ik mij schuldig aan maakte was het doen aan sexting/nudes. Aan de ene kant is hier niets mis mee, aan de andere kant is het iets wat ik doe om bevestiging uit te halen. Om mijn eigenwaarde aan te ontlenen. Hiervoor moet ik dit niet doen. Dit lukte op 310 dagen. Op 49 dagen lukte dit absoluut niet (soms ook wel voor fun, dus wil hier ook niet te streng in zijn) en op 6 dagen was het een beetje twijfelachtig. Kortom, gedrag om ook op te letten en waar ik in januari 2019 al een start heb gemaakt. In de laatste grafiek hieronder is te zien in spreiding in hoeverre ik mij hieraan schuldig maakte. In tegenstelling tot al andere gedag was dit gedrag vaker waar te nemen aan het einde van het jaar ten opzichte van het begin. Hiervoor wil ik dit gedrag dus als eerste aanpakken. In december vertoonde ik dit gedrag dus het vaakst. Ik hoop in de komende dagen ergens specifieker op dit gedrag in te kunnen gaan in een blog.

En dat was dus al mijn ongezonde coping in 2018! Best veel heftig gedrag. Er heeft best veel tijd gezeten in het maken van deze overzichten, maar het geeft mij wel meer duidelijkheid waar ik iets mee kan. Dat ik in de blogs per maand en in de balans van 2019 maar positievere grafieken en getallen kan laten zien!

tommie345

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.